• Друк

Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів є державною соціальною установою Міністерства соціальної політики України, що здійснює професійне навчання осіб з інвалідністю за такими  робітничими професіями:

На базі базової або повної загальної середньої освіти:

1. Бджоляр 4 розрядую (6 міс.).

2. Вишивальник 3 розряду (10 міс.)

3. Взуттьовик з ремонту взуття 3 розряду (5 міс.)

4. Манікюрник (3,8 міс.)

5. Секретар керівника (10 міс.)

6. Оператор комп’ютерного набору II категорії (6 міс.)

7. Перукар (перукар-модельєр) (6 міс.)

8. Слюсар з ремонту автомобілів 1-3 розряду (10 міс.)

9. Швачка 2 розряду (6 міс.)

На базі повної загальної середньої освіти:

1. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних (10 міс.)

До Центру приймаються громадяни України  із числа дітей-інвалідів віком від 16 років та інвалідів І-ІІІ груп, які не досягли пенсійного віку, які виявили бажання здобути професійно-технічну освіту та:

- постійно проживають на території України і перебувають на обліку в органах соціального захисту населення, а також за висновком МСЕК (ЛКК) потребують професійної реабілітації;

- не мають  протипоказань для навчання та роботи за робітничими професіями, за якими здійснюється професійна реабілітація у Центрі;

- мають освітній рівень, достатній для оволодіння відповідними робітничими професіями;

До Центру не приймаються особи, стан здоров’я, фізичні й сенсорні вади яких унеможливлюють їх навчання та з медичними протипоказаннями:

- гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

- венеричні захворювання;

- часті судомні напади та їх еквіваленти;

- усі інші захворювання в гострій, підгострій та заразній формах;

- низький реабілітаційний потенціал.

 

Порядок направлення до Центру

 

Особи з інвалідністю  або законні представники дітей-інвалідів звертаються за місцем проживання до місцевих органів соціального захисту населення  та подають  пакет документів:

-   заяву на ім’я директора про вступ до Центру, в якій вказують обрану робітничу професію (із числа тих, за якими здійснюється професійна реабілітація у Центрі), групу інвалідності, місце проживання, номер домашнього телефону (або контактної особи), засоби пересування ( якщо маються) (додаток 1).

-   документ про освіту: копію свідоцтва про базову середню загальну освіту (9 класів), атестата про повну середню загальну освіту (11 класів) чи диплома про середню спеціальну освіту або документ про освіту, достатню для оволодіння відповідними робітничими професіями (копія);

- медичну довідку – форма 086-У, з обов’язковим  висновком медичної комісії про професійну придатність в такій редакції: «навчатися та працювати за обраною робітничою професією (вказати професію) може»; У довідці обов’язково вказується інвалідизуючий діагноз і діагнози супутніх захворювань, сформульовані згідно з класифікацією, затвердженою МОЗ України; зазначається конкретна інформація про проведення щеплення проти дифтерії та правця у відповідності до календаря профілактичних щеплень;

-  виписку з особової амбулаторної картки стосовно динаміки інвалідизуючого захворювання за останні 2 роки (форма №27/0);

- довідку МСЕК про встановлення групи інвалідності, де зазначено реабілітації потенціал інваліда (копія), для дітей-інвалідів — висновок ЛКК (форма №080/0);

-    індивідуальну програму реабілітації, видану МСЕК (ЛКК копія);

-    паспорт (копія 1,2, 11 стор.) або свідоцтво про народження  (для дітей віком до 16 років);

-   документ, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків ;

-    дві фотокартки розміром 3?4 см.;

-    рекомендації територіального органу Державної служби зайнятості за місцем проживання інваліда за результатами наданих профорієнтаційних послуг, у тому числі щодо вибору професії із зазначенням актуальності на ринку праці.

Місцеві органи соціального захисту населення протягом трьох робочих днів розглядають поданий пакет документів, і в разі відповідності вимогам Правил, надсилають їх до Центру.

Приймальна комісія Центру розглядає пакет документів інваліда, приймає рішення щодо придатності (непридатності) до проходження ним професійної реабілітації в Центрі та не пізніше як за 15 днів до початку занять надсилає виклик інваліду із зазначенням дати його прибуття до Центру.

Приймальна комісія працює та приймає документи постійно протягом року.

 

Зарахування до Центру

 

Інваліди, які за викликом прибули до Центру, подають Приймальній комісії оригінали документів: про освіту, паспорт, довідку МСЕК про встановлення групи інвалідності, а також, видані за місцем проживання довідки:

- про епідеміологічне оточення;

- про санацію ротової порожнини;

- від дерматовенеролога;

- від гінеколога ( для жінок).

 

До початку занять (терміном до 5 робочих днів) вступники проходять в умовах Центру:

- медичне обстеження;

- професійно-педагогічне та психологічне тестування;

- соціально-експертну діагностику (співбесіда з фахівцем соціальної роботи).

Вступники, які без поважних причин не прибули до Центру за викликом і не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, до Центру не приймаються.

 

Умови забезпечення інваліда в Центрі

 

Інвалід, який проходить професійну реабілітацію в Центрі, забезпечується безкоштовно:

- професійним навчанням за робітничою професією;

- заходами з соціально-психологічної реабілітації;

- заходами з медичного супроводу;

- медикаментами і лікарськими засобами згідно чинного законодавства;

- харчуванням (загальний стіл, перша та дев’ята дієти);

- проживанням в житлових корпусах Центру.

Інваліди на візках та з вадами ходи безкоштовно забезпечуються транспортом Центру для підвезення їх до Центру з вокзалів міста Києва та в зворотньому напрямку.

Особам, які виконали вимоги державної кваліфікаційної атестації, після завершення навчання присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії) та видається свідоцтво державного зразка.

Слухачам, які не завершили повного курсу навчання в Центрі, або не опанували навчальну програму, видається довідка встановленого зразка.

Працевлаштування інвалідів-випускників Центру здійснюється згідно чинного законодавства та сприяння адміністрації Центру.

 

За додатковою інформацією та роз’ясненнями можна звертатися до:

1. Центру: 07352, Україна, Київська область, Вишгородський район, с. Лютіж, контактні телефони: (04596) 4-00-10, 4-00-11.

2. Департаменту соціального захисту населеня облдержадміністрації: 25022, Україна, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. В. Чорновола, буд. 38, конактний телефон: 22-29-41.

3. Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, вул. Радянська, 135, м. Долинська, каб. №8., тел. 05 (234) 5-16-90