Нормативно-правові акти з питань оздоровлення та відпочинку дітей, діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

 

 1. Про оздоровлення та відпочинок дітей: Закон України від 04.09.2008 № 375-VI.
 2. Про охорону дитинства: Закон України від26.04.2001 № 2402-ІІІ
 3. Про позашкільну освіту: Закон України від 22.06.2000 № 1841-ІІІ.
 4. Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія»: Закон України від 03.02.2009 № 906–V.
 5. Про Загальнодержавну програму “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року: Закон України від 05.03.2009 № 1065-VI 
 6. Про невідкладні заходи щодо державної підтримки державних підприємств «Міжнародний дитячий центр «Артек» і «Український дитячий центр «Молода гвардія»: постанова Верховної Ради України від 03.02.2009 № 907–VІ.
 7. Про інвентаризацію земель дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія»: постанова Верховної Ради України від 03.03.2009 № 1059–VІ.
 8. Порядок організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення, затвердженийпостановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 № 1251 (із змінами).
 9. Деякі питання забезпечення функціонування державних підприємств «Міжнародний дитячий центр «Артек» і Український дитячий центр «Молода гвардія»: постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2009 № 54.
 10. Типове положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 422.
 11. Перелік платних послуг, які можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 424.
 12. Порядок ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 425 (із змінами).
 13. Порядок проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 426.
 14. Порядок направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 734.
 15. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах «Артек» і «Молода гвардія», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 227.
 16. Питання затвердження Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 843-р.
 17. Норми харчування у навчальних та оздоровчих закладах, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 (із змінами).
 18. Державні санітарні правила розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 № 172, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 24.07.96 за № 378/1403.
 19. Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів: Державні санітарні правила і норми; ДСанПіН 5.5.5.23-99.
 20. Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МНС від 19.10.2004 № 126, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009.
 21. Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329.
 22. Форма згоди на виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення, затверджена наказом Мінсоцполітики від 18.01.2012 №21, зареєстрованим у Мін’юсті 03.02.2012 за № 172/20485.
 23. Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» за рахунок бюджетних коштів, затверджене наказом Мінсоцполітики від 20.03.2012 № 153, зареєстроване у Мін’юсті 12.04.2012 за № 553/20866.
 24. Типові штатні нормативи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, затверджені наказом Мінсім'ямолодьспорту від 16.04.2009 № 1254.
 25. Державний соціальний стандарт оздоровлення та відпочинку дітей, затверджений наказом Мінсім'ямолодьспорту від 13.08.2009 № 2881.
 26. Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку: наказ Мінсоцполітики від 01.10.2012  № 609, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2012 р. за № 1750/22062.
 27. Порядок надання платних послуг, які можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (наказ Мінсім’ямолодьспорту, Мінекономіки, Мінфіну від 18.01.2010 № 29/915, зареєстрований у Мін’юсті 04.02.2010 за № 128/17423).
 28. Примірний перелік документації в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджений наказом Мінсім’ямолодьспорту від 19.01.2010 № 40.
 29. Критерії присвоєння дитячому закладу оздоровлення та відпочинку відповідної категорії, затверджені наказом Мінсім'ямолодьспорту вiд 19.05.2010 № 1391, зареєстрованим у Мін’юсті 03.06.2010 № 357/17652.
 30. Положення про Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (наказ Мінсім’ямолодьспорту від 29.07.2010 № 2479, зареєстрований у Мін’юсті 16.08.2010 за № 685/17980).
 31. Про утворення експертної комісії Мінсоцполітики України з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку та затвердження її складу: наказ Мінсоцполітики від 14.09.2012  № 570  (зі змінами), відповідно до наказу Мінсоцполітики від 12.09.2013 № 568.
 32. Про затвердження Плану проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку державної форми власності: наказ Мінсоцполітики від 30.05.2013  № 312 (зі змінами), відповідно до наказу Мінсоцполітики від 03.02.2014 № 54.

Додаткова інформація