КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 квітня 2015 р. № 185
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 26

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 2015 р. № 185

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.

3. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

1) Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - структурні підрозділи соціального захисту населення);

2) структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад (далі - органи соціального захисту населення).

4. Бюджетні кошти спрямовуються на виплату матеріальної допомоги громадянам України, які звільнилися з військової строкової служби (далі - матеріальна допомога), в розмірі:

середньої заробітної плати на день призову, але не менше мінімальної заробітної плати, встановленої на день призову (для громадян, які працювали на підприємствах, в установах і організаціях);

мінімальної заробітної плати, встановленої на день призову (для громадян, які до призову не працювали).

5. Виплата матеріальної допомоги здійснюється органами соціального захисту населення протягом місяця з дня взяття відповідної особи на військовий облік за місцем проживання у встановленому законодавством порядку.

6. Військові комісаріати протягом 15 днів з дати взяття особи на військовий облік відповідно до пункту 5 цього Порядку звертаються до органів соціального захисту населення з поданням про виплату матеріальної допомоги за формою згідно з додатком, до якого додаються подані заявником:

довідка з місця роботи про отримувану середню заробітну плату;

копія трудової книжки, завірена за останнім місцем роботи;

заява про перерахування матеріальної допомоги на рахунок у банку.

Обчислення розміру середньої заробітної плати здійснюється підприємствами, установами та організаціями відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 111).

7. Органи соціального захисту населення подають щомісяця до 10 числа зведені подання про виплату матеріальної допомоги структурним підрозділам з питань соціального захисту населення для узагальнення та подання до 15 числа Мінсоцполітики узагальненого подання в розрізі районів.

8. Мінсоцполітики здійснює розподіл бюджетних коштів відповідно до узагальнених подань, що надійшли від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення.

9. Органи соціального захисту населення після надходження коштів на їх рахунки, відкриті в органах Казначейства, готують відповідні виплатні документи (відомості) та здійснюють перерахування нарахованих ними сум матеріальної допомоги на рахунок, зазначений у пункті 6 цього Порядку.

10. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про виплату матеріальної допомоги, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.


 

Додаток
до Порядку

ПОДАННЯ
про виплату матеріальної допомоги громадянам України, які звільнилися з військової строкової служби

____________________________________________________________________
(найменування військового комісаріату)

____________________________________________________________________
(найменування і місцезнаходження органу соціального захисту населення)

Порядковий номер

Прізвище, ім’я та по батькові

Відомості про проходження строкової військової служби

Місце роботи на день призову

На день призову розмір середньої заробітної плати / мінімальної заробітної плати

Примітка

день призову

день звільнення

 

 

 

 

 

 

 

МП

Військовий комісар

_________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

 

Керівник фінансового органу

________

___________________

_____

___________ 20_____ р.
(місяць)

Додаткова інформація