• Друк

 До уваги керівників підприємств, установ та організацій

 

Долинського району.

 

        Постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 року № 105 затверджено Порядок виплати компенсації підприємствам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

 

        Відповідно до п. 4 Порядку для виплати компенсації підприємство, установа або організація подає щомісяця до 15 числа органу соціального захисту населення звіт про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам згідно з Додатком, погодженим районним (міським) військовим комісаріатом, який здійснював призов працівника на військову службу.

 

 

Бюджетні кошти спрямовуються підприємствам, установам, організаціям на компенсацію витрат на виплату середнього заробітку працівникам, які працювали на таких підприємствах, в установах, організаціях на час призову на військову службу, не більше одного року.

 

        Детальну інформацію можна отримати за телефоном 5-04-08 управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

 

 

 

Додаток до Порядку

 

 

 

ЗВІТ

 

про фактичні витрати на виплату середнього заробітку

 

працівникам, призваним на військову службу за призовом

 

під час мобілізації, на особливий період

 

 

 

(найменування підприємства, установи, організації)

 

 

 

у___________20____року

 

 (місяць)

 

 

 

(найменування і місце знаходження органу соціального захисту населення)

 

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові

Посада

(професія)

Нарахована середня заробітна плата

Найменування військового комісаріату, дата і номер наказу про призов, звільнення

 

 

Примітка

 

 

 

МП                                        Керівник_______                 ________________

 

                                                            (підпис)                     (ініціали, прізвище)

 

                                              Головний ______                    ________________

 

                                              Бухгалтер(підпис)                  (ініціали, прізвище)

 

 

 

Погоджено

 

МП                                        Військовий______                 _________________

 

                                              комісар (підпис)                    (ініціали, прізвище)

 

 

 

"__"__________20___р.

 

 

 

________________________