24 листопада 2014

Інформація про управління

Управління   соціального захисту населення Долинської районної держадміністрації є структурним підрозділом районної держадміністрації, що утворюється головою цієї адміністрації,  підзвітним і підконтрольним голові держадміністрації та відповідно Департаменту  соціального захисту населення обласної держадміністрації

Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради  України, прийнятими  відповідно до Конституції та законів України,  актами  Кабінету Міністрів України, наказами Мінпраці, розпорядженнями голови районної держадміністрації, актами відповідного органу місцевого самоврядування, а також положенням про управління.

Основними завданнями управління є:

забезпечення у  межах своїх повноважень додержання законодавства про працю, зайнятість, трудову міграцію, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист та соціальне обслуговування населення, у тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

удосконалення форм і засад соціального  партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців;

здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати  пенсій  органами  Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;

призначення та  виплата соціальної допомоги, компенсацій та інших  соціальних  виплат,  встановлених  законодавством, надання субсидій для  відшкодування  витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,  твердого та рідкого  пічного побутового палива;

розроблення та організація  виконання  комплексних  програм поліпшення соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку та всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування та соціальних послуг за місцем проживання; сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури,  направлення  інвалідів  та дітей-інвалідів  до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення (районного значення);

сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів  до об’єктів соціальної інфраструктури,  направлення  інвалідів  та дітей-інвалідів  до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення (районного значення);

забезпечення реалізації  державної  політики  зайнятості   на відповідній території;

забезпечення виплати передбачених  законодавством  компенсацій та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

виконання функцій головного розпорядника коштів місцевого бюджету на здійснення заходів з виконання державних програм соціального  захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету;

сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні  питань соціально-економічного розвитку відповідної території.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує здійснення заходів, спрямованих на посилення мотивації  до  праці,  удосконалення  її  організації, оплати та нормування;

аналізує ситуацію в соціально-трудовій сфері на відповідній території,  стан укладення  колективних  договорів  на підприємствах,  в  установах  та організаціях;  сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надає їм  організаційно-методичну  допомогу; забезпечує у межах своїх повноважень додержання  законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових  відносин, розв’язання колективних трудових спорів (конфліктів); проводить реєстрацію, веде облік, забезпечує зберігання оригіналів колективних договорів, змін та доповнень до них;

вивчає стан використання робочої сили, аналізує розвиток процесів,  які  відбуваються на ринку   у сфері професійної освіти; координує  діяльність  структурних  підрозділів районної держадміністрації, пов’язану з розробленням та виконанням територіальної програми зайнятості населення; сприяє підприємствам, установам  та  організаціям  незалежно  від  форми власності та підпорядкування в організації  професійного  навчання кадрів на виробництві;

забезпечує діяльність комісії у справах альтернативної (невійськової) служби та комісії з розгляду питань, пов’язаних  з наданням статусу учасника війни;

здійснює державний контроль за додержанням законодавства про  соціальний  захист  та  соціальне  обслуговування  населення, своєчасною виплатою заробітної плати, запровадженням підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці, а також за наданням працівникам  пільг  і компенсацій, передбачених законодавством;

забезпечує  соціальний захист працівників, зайнятих на роботах  з шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць;

організовує в межах своєї  компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам, забезпечує надання населенню субсидій для відшкодування  витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання  встановлених  законодавством  пільг соціально незахищеним громадянам та подає голові  районної держадміністрації пропозиції з цих питань;

забезпечує  надання  відповідно до законодавства державної допомоги  сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, а також інших видів державної допомоги;

здійснює відповідно до законодавства грошові компенсації інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне  обслуговування, а також вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України;

забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення та соціальне обслуговування;

організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;

видає  відповідні посвідчення ветеранам війни,   іншим категоріям громадян;

сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомоги;

сприяє веденню персоніфікованого обліку у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують допомогу, в установленому законодавством порядку;

формує банк даних  інвалідів,  подає  пропозиції  органам місцевого самоврядування щодо  потреби у комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та дітей-інвалідів;

організовує матеріально-побутове обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці,  їх  санаторно-курортне лікування, забезпечує  інвалідів в установленому порядку транспортними засобами, засобами пересування та реабілітації;

подає в установленому порядку пропозиції щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду;

забезпечує у разі потреби влаштування до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян  похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів,  надає допомогу в організації роботи зазначених установ та закладів;

бере участь у роботі державних комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;

сприяє благодійним, релігійним організаціям, громадським об’єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності,  окремим громадянам у наданні  соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку,  а також іншим особам,  які перебувають у складних життєвих обставинах;

сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників соціальної сфери;

підтримує  функціонування апаратно-програмних засобів управління у складі єдиної інформаційної мережі Мінпраці, а також єдине комп’ютерне інформаційне і телекомунікаційне середовище;

організовує і проводить консультації, розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його  компетенції, вживає відповідних заходів до усунення причин, які викликають скарги;

роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

інформує населення з  питань, що належать до  його компетенції, через засоби масової інформації;

в   установленому порядку формує базу даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та веде їх персоніфікований облік;

формує та підтримує в актуальному стані базу даних одержувачів усіх видів соціальної допомоги;

забезпечує на відповідному рівні  реалізацію  міжнародних проектів із соціальних питань;

організовує роботу з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та забезпечує відповідно до законодавства їх соціальний захист;

подає  пропозиції до проектів  регіональних  програм із соціального   захисту громадян, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи;

бере участь у розгляді проектів контрактів, які укладаються з керівниками суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління районної держадміністрації;

вживає заходів до соціального захисту бездомних громадян та  осіб,  звільнених з  місць позбавлення волі, утворення та розвитку мережі закладів та установ, що надають послуги цим громадянам, контролює якість надання ними соціальних послуг, подає районній держадміністрації пропозиції з цього питання;

сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

організовує в межах своєї компетенції надання громадянам соціальних послуг, в тому числі платних, суб’єктами, що надають соціальні  послуги,  забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які  надають соціальні  послуги, координує та контролює діяльність зазначених суб’єктів;

подає пропозиції районній держадміністрації  та органу місцевого самоврядування під час формування проекту відповідного місцевого  бюджету  щодо  передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;

у межах компетенції організовує роботу з визначення потреби громадян у соціальних послугах, забезпечує їх планування та визначає обсяг видатків з відповідного місцевого бюджету  на надання таких послуг.

Читать далее

Іващенко Тетяна Вікторівна

 

 

ІВАЩЕНКО

Тетяна Вікторівна

 

Народилася 03.12.1960 року в місті Долинська що на Кіровоградщині.

 
Має повну вищу освіту. У 1983 році закінчила  Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудуванн.
 
На посаді начальника управління соціального захисту населення з 1 грудня 2010 року.
 

 

   
 
Читать далее

Додаткова інформація