24 листопада 2014

Правила прийому та направлення інвалідів до Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів (с. Лютіж)

Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів є державною соціальною установою Міністерства соціальної політики України, що здійснює професійне навчання осіб з інвалідністю за такими  робітничими професіями:

На базі базової або повної загальної середньої освіти:

1. Бджоляр 4 розрядую (6 міс.).

2. Вишивальник 3 розряду (10 міс.)

3. Взуттьовик з ремонту взуття 3 розряду (5 міс.)

4. Манікюрник (3,8 міс.)

5. Секретар керівника (10 міс.)

6. Оператор комп’ютерного набору II категорії (6 міс.)

7. Перукар (перукар-модельєр) (6 міс.)

8. Слюсар з ремонту автомобілів 1-3 розряду (10 міс.)

9. Швачка 2 розряду (6 міс.)

На базі повної загальної середньої освіти:

1. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних (10 міс.)

До Центру приймаються громадяни України  із числа дітей-інвалідів віком від 16 років та інвалідів І-ІІІ груп, які не досягли пенсійного віку, які виявили бажання здобути професійно-технічну освіту та:

- постійно проживають на території України і перебувають на обліку в органах соціального захисту населення, а також за висновком МСЕК (ЛКК) потребують професійної реабілітації;

- не мають  протипоказань для навчання та роботи за робітничими професіями, за якими здійснюється професійна реабілітація у Центрі;

- мають освітній рівень, достатній для оволодіння відповідними робітничими професіями;

До Центру не приймаються особи, стан здоров’я, фізичні й сенсорні вади яких унеможливлюють їх навчання та з медичними протипоказаннями:

- гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

- венеричні захворювання;

- часті судомні напади та їх еквіваленти;

- усі інші захворювання в гострій, підгострій та заразній формах;

- низький реабілітаційний потенціал.

 

Порядок направлення до Центру

 

Особи з інвалідністю  або законні представники дітей-інвалідів звертаються за місцем проживання до місцевих органів соціального захисту населення  та подають  пакет документів:

-   заяву на ім’я директора про вступ до Центру, в якій вказують обрану робітничу професію (із числа тих, за якими здійснюється професійна реабілітація у Центрі), групу інвалідності, місце проживання, номер домашнього телефону (або контактної особи), засоби пересування ( якщо маються) (додаток 1).

-   документ про освіту: копію свідоцтва про базову середню загальну освіту (9 класів), атестата про повну середню загальну освіту (11 класів) чи диплома про середню спеціальну освіту або документ про освіту, достатню для оволодіння відповідними робітничими професіями (копія);

- медичну довідку – форма 086-У, з обов’язковим  висновком медичної комісії про професійну придатність в такій редакції: «навчатися та працювати за обраною робітничою професією (вказати професію) може»; У довідці обов’язково вказується інвалідизуючий діагноз і діагнози супутніх захворювань, сформульовані згідно з класифікацією, затвердженою МОЗ України; зазначається конкретна інформація про проведення щеплення проти дифтерії та правця у відповідності до календаря профілактичних щеплень;

-  виписку з особової амбулаторної картки стосовно динаміки інвалідизуючого захворювання за останні 2 роки (форма №27/0);

- довідку МСЕК про встановлення групи інвалідності, де зазначено реабілітації потенціал інваліда (копія), для дітей-інвалідів — висновок ЛКК (форма №080/0);

-    індивідуальну програму реабілітації, видану МСЕК (ЛКК копія);

-    паспорт (копія 1,2, 11 стор.) або свідоцтво про народження  (для дітей віком до 16 років);

-   документ, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків ;

-    дві фотокартки розміром 3?4 см.;

-    рекомендації територіального органу Державної служби зайнятості за місцем проживання інваліда за результатами наданих профорієнтаційних послуг, у тому числі щодо вибору професії із зазначенням актуальності на ринку праці.

Місцеві органи соціального захисту населення протягом трьох робочих днів розглядають поданий пакет документів, і в разі відповідності вимогам Правил, надсилають їх до Центру.

Приймальна комісія Центру розглядає пакет документів інваліда, приймає рішення щодо придатності (непридатності) до проходження ним професійної реабілітації в Центрі та не пізніше як за 15 днів до початку занять надсилає виклик інваліду із зазначенням дати його прибуття до Центру.

Приймальна комісія працює та приймає документи постійно протягом року.

 

Зарахування до Центру

 

Інваліди, які за викликом прибули до Центру, подають Приймальній комісії оригінали документів: про освіту, паспорт, довідку МСЕК про встановлення групи інвалідності, а також, видані за місцем проживання довідки:

- про епідеміологічне оточення;

- про санацію ротової порожнини;

- від дерматовенеролога;

- від гінеколога ( для жінок).

 

До початку занять (терміном до 5 робочих днів) вступники проходять в умовах Центру:

- медичне обстеження;

- професійно-педагогічне та психологічне тестування;

- соціально-експертну діагностику (співбесіда з фахівцем соціальної роботи).

Вступники, які без поважних причин не прибули до Центру за викликом і не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, до Центру не приймаються.

 

Умови забезпечення інваліда в Центрі

 

Інвалід, який проходить професійну реабілітацію в Центрі, забезпечується безкоштовно:

- професійним навчанням за робітничою професією;

- заходами з соціально-психологічної реабілітації;

- заходами з медичного супроводу;

- медикаментами і лікарськими засобами згідно чинного законодавства;

- харчуванням (загальний стіл, перша та дев’ята дієти);

- проживанням в житлових корпусах Центру.

Інваліди на візках та з вадами ходи безкоштовно забезпечуються транспортом Центру для підвезення їх до Центру з вокзалів міста Києва та в зворотньому напрямку.

Особам, які виконали вимоги державної кваліфікаційної атестації, після завершення навчання присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії) та видається свідоцтво державного зразка.

Слухачам, які не завершили повного курсу навчання в Центрі, або не опанували навчальну програму, видається довідка встановленого зразка.

Працевлаштування інвалідів-випускників Центру здійснюється згідно чинного законодавства та сприяння адміністрації Центру.

 

За додатковою інформацією та роз’ясненнями можна звертатися до:

1. Центру: 07352, Україна, Київська область, Вишгородський район, с. Лютіж, контактні телефони: (04596) 4-00-10, 4-00-11.

2. Департаменту соціального захисту населеня облдержадміністрації: 25022, Україна, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. В. Чорновола, буд. 38, конактний телефон: 22-29-41.

3. Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, вул. Радянська, 135, м. Долинська, каб. №8., тел. 05 (234) 5-16-90

Читать далее

Новий Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів

Загальна інформація

 

 Соціальні гарантії щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю в Україні визначено Законом України „Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”. Статтею 7 цього Закону передбачено, що медико-соціальна експертна комісія (далі – МСЕК) та лікарсько-консультативна комісія (далі – ЛКК) лікувально-профілактичного закладу складає (коригує) індивідуальну програму реабілітації  особи з інвалідністю, в якій визначаються реабілітаційні заходи і строки їх виконання, та здійснює контроль за повнотою та ефективністю виконання цієї програми.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 238  „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321, викладено в новій редакції.  

Цим порядком, зокрема, передбачено адресний підхід до забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб зазначених категорій; новий механізм фінансування такого забезпечення за принципом ,,гроші ходять за людиною”; виплату компенсації вартості за самостійно придбані засоби реабілітації, а також низку інших нововедень.

З метою реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321, Міністерством юстиції 04.05.2018 за  № 549/32001 зареєстровано наказ Мінсоцполітики від 12.04.2018 № 506  ,,Про затвердження типових форм договорів про забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи технічними та іншими засобами реабілітації, надання послуг з їх ремонту”, яким затверджено:

Типову форму договору про забезпечення протезом верхньої/нижньої кінцівки / ортезом шарнірним на нижню кінцівку;

Типову форму договору про забезпечення кріслом колісним;

Типову форму договору про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (крім протезів верхніх та нижніх кінцівок, ортезів шарнірних на нижні кінцівки, крісел колісних);

Типову форму договору про надання послуг з післягарантійного ремонту технічних та інших засобів реабілітації.

 

Для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення працівники органів соціального захисту населення нададуть ґрунтовну консультацію щодо:

переліку підприємств, які відповідають кваліфікаційним вимогам із зазначенням контактних даних, до яких особи з інвалідністю або їх законні представники можуть звернутися з питань забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

електронного каталогу технічних та інших засобів реабілітації, якими такі підприємства забезпечують осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб;

механізму забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, надання послуг реабілітації та отримання компенсації.

До технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші окремі категорії населення через органи соціального захисту населення належать:

протезно-ортопедичні вироби, в тому числі ортопедичне взуття;

спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;

засоби для пересування;

допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;

меблі та оснащення;

спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

До технічних та інших засобів реабілітації, за які за бажанням особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи або їх законних представників виплачується компенсація, належать:

допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;

спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією;

протези молочної залози, ліфи для кріплення протезів молочної залози, в тому числі спеціальні ліфи для занять фізичною культурою і плаванням (купальник), ортези на верхні кінцівки, зокрема компресійні рукави при лімфодемі;

друге крісло колісне.

 

Визначення виду технічних засобів реабілітації для компенсації втраченої функції виходячи з установленого ступеня обмежень життєдіяльності особи з інвалідністю  має проводитись фахівцями МСЕК та / або ЛКК згідно з наказом Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від  30.09.2014 № 708/685  „Про затвердження переліку технічних та інших засобів реабілітації, їх класифікаційних шифрів та відповідних їм хвороб за Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.10.2014 за № 1291/26068 (зі змінами), та наказом Міністерства соціальної політики України від 11.04.2017 № 602  „Про затвердження Порядку призначення технічних засобів реабілітації відповідно до функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.05.2017 за № 570/30438

 

Для учасників, які постраждали внаслідок АТО

Відповідно до Закону України „Про внесення зміни до статті 4 Закону України „Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” учасникам, які постраждали внаслідок АТО, держава гарантує право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації незалежно від встановлення їм інвалідності.

Механізм забезпечення осіб з інвалідністю,  які брали участь в антитерористичній операції, затверджений постановами Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 „Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, переліків таких засобів” (в редакції постанови Кабінету Міністрів України  № 238 від 14.03.2018 ) та від 01 10.2014 № 518 „Деякі питання протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок”.

 

Нормативно-правові акти

 

- постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 ,,Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, переліків таких засобів” (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 238 ); 

 - постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 518  „Деякі питання протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок” ; 

наказ Мінсоцполітики від 12.04.2018 № 506  ,,Про затвердження типових форм договорів про забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи технічними та іншими засобами реабілітації, надання послуг з їх ремонту”

 

Каталог технічних та інших засобів реабілітації 

 

Пунктом 6 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації передбачено використання електронного каталогу-класифікатора ТЗР, який формується Українським науково-дослідним інститутом протезування, протезобудування та відновлення працездатності (далі – УкрНДІпротезування) відповідно до класифікаційних угруповань за функціональними та конструктивними ознаками зазначених засобів  для реалізації можливостей вибору ТЗР особою з інвалідністю. 

Електронний  каталог-класифікатор технічних та інших засобів реабілітації  розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства соціальної політики України http://wheelchairs.protez.eu/Wheelchairs ).

Каталоги технічних та інших засобів реабілітації на 2018 рік 

 

Перелік підприємств, які виробляють технічні та інші засоби реабілітації

 

 Перелік підприємств усіх форм власності, які виготовляють, постачають і ремонтують технічні засоби реабілітації  та відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим Мінсоцполітики 

 

Методичні рекомендації 

 

  

 

  

 

 

 

Методичні рекомендації з підбору засобів для пересування, зокрема, крісел колісних, які розроблені УкрНДІпротезування 

 

Рекомендації щодо Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації Дорожня карта

 

З метою належної організації роботи щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації Міністерством проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота  зі структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської державних адміністрацій інструкцію, зокрема  щодо роботи з доопрацьованим програмним забезпеченням Централізованого банку даних з проблем інвалідності у частині ведення та обробки тристоронніх та двосторонніх договорів та переліком контактних осіб для отримання консультацій щодо програмного забезпечення.

Лист Мінсоцполітики від 04.05.2018 № 8450/0/2-18/19 Лист та інструкція користувача, щодо роботи з доопрацьованим програмним забезпеченням ЦБІ на виконання Порядку  

Лист Мінсоцполітики від 30.05.2018 № 10208/0/2-18/15

 

Протоколи засідань Комісій Мінсоцполітики

 

Протоколи засiдань Експертної Koміciї Мiнсоцполiтики України щодо встановлення вiдповiдностi квалiфiкацiйним вимогам пiдприємств ycix форм власностi - кандидатiв на виготовлення, постачання, ремонт та технiчне обслуговування технiчних та iнших засобiв реабiлiтацii

Протокол № 1  

Протокол № 2    

Протокол № 3  

Протокол № 4   

Протокол № 5   

Протокол   № 6  

Протокол № 7   

Протокол № 8  

Протокол № 9 

Протокол № 10  

Протокол № 11 

Протокол № 12  

Протокол № 13  

Протокол № 14  

Протокол № 15  

Протокол № 16 

Читать далее

Основні види компенсацій, допомог та надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Основні види компенсацій, допомог та надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Найменування видів компенсацій, допомоги, пільг Розмір компенсаційних виплат та пільг
 1  2
Щомісячна компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  
 а) виплата компенсації категорії 1  Щорічно розмір встановлює Мінпраці
 б) виплата компенсації категорії 2  
 Щорічна додаткової відпустки 14 робочих (16 календарних) днів  Розрахунки підприємств, організацій за місцем роботи
 з них:  
 а) категорія I  
 б) категорія 2  
 в) одному із батьків дитини-інваліда  
 Студентам із числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, дітям-інвалідам, неповнолітнім дітям батьки яких віднесені до категорії 1, неповнолітні діти померлих громадян віднесених до категорії 1,2,3 та смерть яких пов’язана з наслідками Чорнобильської  
 постанова КМУ від 05.03.2008р. № 165 "Деякі питання стипендіального забезпечення".  
 а) І-ІІ рівень акредитації  150.00
 б) ІІІ-ІУ рівень акредитації  170.00
 в) ПТУ  130.00
 Компенсація за шкоду, заподіяну здоров'ю, та допомоги на оздоровлення, у випадку звільнення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  
 1. Одноразова компенсація  
 а) інвалідам I групи категорії 1  379,30 грн
 б) інвалідам IІ групи категорії 1  284,40 грн
 в) інвалідам III групи категорії 1  189,60 грн
 г) сім'ям, які втратили годувальника  7586,00 грн
 д) батькам померлого  3792,00 грн
 е) дітям-інвалідам  1264,00 грн
 2. Щорічна допомога на оздоровлення постанова КМУ від 12.07.2005 №562  
 а) інвалідам I і II групи категорії 1  120,00 грн
 б) інвалідам III групи категорії 1  90,00 грн
 в) дітям-інвалідам  90,00 грн
 г) учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС:  
 д) категорії 2  100,00 грн
 е) категорії 3  75,00 грн
 ж) кожній дітині, яка втратила внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків  75,00 грн
 з) категорії 2 евакуйованим із зони відчуження у 1986 р.  75,00 грн
 Позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування з дорогоцінних металів та прирівняних до них, що визначаються Міністерством охорони здоров’я) постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесеним до категорії 1,2,3 та потерпілім дітям  В необмежених обсягах
 Знижка 50 процентів за користування житлом (квартирна плата) та комунальними послугами (водопостачання, газ, електрична теплова енергія та телефон) постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесеним до категорії 1,2 та потерпілім дітям-інваліда  50%
 Встановлення телефону з оплатою 50% вартості його встановлення постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесеним до категорії 1,2 та потерпілім дітям-інвалідам  50%
 Позачергове безплатне забезпечення автомобілем постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесені до категорії 1, інваліди 1 та 2 групи в разі наявності відповідних медичних показань.  Автомобіль надається на десятирічний строк без права продажу.
 Позачергове забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов протягом року з дня подання заяви  Пільгами щодо забезпечення житлом громадяни мають право скористуватися лише один раз
а) категорії І  
б) сім'ї померлих, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою  
б) діти-інваліди  
 Компенсація сім'ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  
 у тому числі:  
 повне державне забезпечення дітей до вступу їх до школи (не старше 8 років) шляхом безплатного виховання (утримання) їх у державних та комунальних дошкільних закладах освіти  Розмір встановлюють місцеві органи виконавчої влади.
 а) відшкодування батьківської плати  
 1. Щомісячна грошова допомога, розмір якої визначається постановою КМУ від 20.04.2007 №649  
 а) діти від 0 до 3 років:  31,25 грн
 б) діти від 3 до 8 років:  49,50 грн
 2. Щомісячна виплата на кожну дитину шкільного віку народилася від батька або матері яки належать до категорій I або 2 постанова КМУ від 20.04.2007 № 649  16,50 грн
 3. Щомісячна виплата дитину шкільного віку, яка стала інвалідом або перебуває на диспансерному обліку по захворюванню внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також дітям шкільного віку, батьки яких стали інвалідами I або II групи чи померли внаслідок Чорнобильської катастрофи  32,00 грн
 4. Безплатне харчування у середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних закладів освіти, студентів коледжів та технікумів (училищ), дітей, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи  
 з них:  Щорічно розмір встановлює Мінпраці
 а) від 6 до 10 років  
 б) від 11 до 14 років  
 в) старше 14 років  
 5. Виплата грошових компенсацій сім"ям з дітьми-інвалідами які не харчуються в зазначених навчальних закладах, а також за всі дні, коли вони не відвідували ці заклади, до досягнення повноліття згідно з постановою КМУ від 08.02.97 №155  
 з них:  
 а) від 6 до 10 років  40,00 грн
 б) від 11 до 14 років  45,00 грн
 в) старше 14 років  50,00 грн
 6. Виплата компенсації батькам постраждалих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні заклади (не перебувають в обліковому складі цих закладів)  Розмір встановлюють місцеві органи виконавчої влади.
Читать далее

Новації Закону України "Про зайнятість населення"

З 1 січня 2013 року набрав чинності Закон України «Про зайнятість населення» №5067–VI від 5 липня 2012 року.

Державна служба зайнятості продовжує безоплатно надавати весь спектр передбачених законодавством соціальних послуг громадянам і роботодавцям.

 

 

Реєстрація та виплата допомоги по безробіттю

 

Відповідно до нового закону, людина, яка через відсутність роботи не має заробітку і звернулася до центру зайнятості в пошуках роботи, отримує статус безробітного з першого дня реєстрації в центрі за умови відсутності для неї підходящої роботи. При цьому особа може звертатися в будь-який зручний для відвідування центр зайнятості – незалежно від зареєстрованого місця проживання чи місця перебування особи. За умови отримання статусу безробітного допомога по безробіттю призначається з 8-го дня після реєстрації особи в центрі зайнятості.

Розмір максимальної допомоги по безробіттю для тих, хто відповідно до законодавства має на нього право, є єдиним по всій Україні. Раніше він обмежувався середньою зарплатою по регіону, де була зареєстрована безробітна особа, а тепер дорівнює чотирьом прожитковим мінімумам для працездатних осіб, тобто не залежить від зареєстрованого місця проживання безробітного.

Водночас правлінням Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття збільшено мінімальний розмір допомоги по безробіттю для окремих категорій застрахованих осіб – з 1 січня 2013 року він становить 882 грн. замість 872 грн. у грудні 2012 року.

Допомогу по безробіттю можуть отримувати і незастраховані особи (молодь з числа випускників навчальних закладів). Для них, а також для тих, хто має право на допомогу по безробіттю без урахування страхового стажу (особи, які мають тривалу перерву в роботі, та інші), розмір мінімальної допомоги по безробіттю становить 544 грн.

 

 

Стажування під час навчання –

набуття досвіду і стажу роботи для молодих фахівців

 

Новим законом передбачено, що студенти останніх курсів професійно-технічних та вищих навчальних закладів мають право у вільний від навчання час проходити стажування у роботодавців за професією, за якою здобувається освіта, строком до шести місяців. Запис про проходження стажування вноситься до трудової книжки і свідчить про певний досвід роботи за фахом. Стажування відбувається за індивідуальною програмою під керівництвом досвідченого наставника. На період стажування на стажерів поширюються всі права і соціальні пільги, встановлені для працівників, які займають відповідні посади.

 

 

Державна підтримка

молодих працівників для сільської місцевості

 

Закон передбачає державну підтримку молодих працівників, які вирішили поїхати працювати в сільську місцевість. З метою залучення до роботи за відповідною професією (спеціальністю) в селах і селищах молодому працівнику, який уклав трудовий договір на строк не менш як три роки з підприємствами, установами та організаціями, розташованими в таких населених пунктах, надаються житло на строк його роботи та одноразова адресна допомога в десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів Державного бюджету України. Якщо ж молодий працівник пропрацює в такому населеному пункті не менш ніж десять років, житло передається йому у власність.

 

 

Ваучери на навчання

як засіб підвищення конкурентоспроможності на ринку праці

для громадян категорії «45+»

 

Відповідно до нового закону, особи, старші від 45 років, із страховим стажем не менше ніж 15 років мають право до досягнення пенсійного віку на одноразове отримання ваучера для підтримання їх конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності. Вартість такого ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не вище ніж 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Особа може самостійно обирати професію чи спеціальність для перепідготовки або підвищення кваліфікації з переліку професій, затвердженого Кабінетом Міністрів України, а також навчальний заклад, в якому вона бажає здійснювати навчання.

 

 

Додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

окремих категорій громадян

 

Закон надає додаткові можливості для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці окремих категорій громадян. До категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, належать батьки (самотні батьки) з малолітніми дітьми і дітьми-інвалідами, діти-сироти, особи, звільнені після відбуття покарання, молодь, яка вперше приймається на роботу після закінчення або припинення навчання, звільнення із строкової військової або альтернативної служби, особи передпенсійного віку (за 10 і менше років до настання права на пенсію за віком), інваліди.

Для працевлаштування зазначених вище категорій громадян (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку) підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота в розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік. Роботодавці самостійно розраховують цю квоту з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють на підприємствах, в установах та організаціях і належать до неконкурентоспроможних на ринку праці (крім інвалідів), та забезпечують їх працевлаштування самостійно. Роботодавці можуть звертатися до служби зайнятості за укомплектуванням вакансій фахівцями з числа безробітних, у т.ч. з числа громадян, що мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню.

 

 

Нові стимули для роботодавців

до працевлаштування безробітних

 

Новим законом передбачено стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць та працевлаштування на них громадян, недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці, зокрема молоді, жінок, осіб віком понад 50 років та інших вразливих категорій громадян, шляхом виплати компенсації роботодавцю в розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу.

Компенсація виплачується щомісячно протягом одного року з дня працевлаштування особи за умови збереження її зайнятості упродовж двох років.

При цьому право на компенсацію мають роботодавці, у яких відсутня заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та яких не визнано банкрутом або стосовно них не порушено справу про банкрутство. Компенсація надається на один рік за умови, що працівника не буде звільнено упродовж наступного року, однак у випадку звільнення якщо роботодавець не працевлаштовує на це робоче місце іншого безробітного, то він повертає отримані кошти в повному обсязі.

Важливим законодавчим нововведенням є стимулювання суб’єктів малого підприємництва до створення нових робочих місць у пріоритетних галузях економіки. Так, суб’єкт малого підприємництва, який створює нові робочі місця та працевлаштовує на них безробітних на два роки, протягом року може отримувати щомісячну компенсацію в розмірі єдиного внеску. При цьому працівники, які були прийняті на роботу з виплатою компенсації, не можуть бути звільнені за ініціативою роботодавця. Це стосується суб’єктів малого підприємництва у виробничій сфері.

 

 

Стимулювання самозайнятості населення

і підприємницької ініціативи

 

Законом передбачено надання безоплатних індивідуальних та групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських засадах працівників органів державної влади. Надання таких консультацій організовується для фізичних осіб, які мають намір започаткувати підприємницьку діяльність або вже здійснюють таку діяльність. Консультації надаватимуться представниками компетентних органів, а також органів місцевого самоврядування, об’єднань роботодавців, профспілок, асоціацій підприємців, банків, бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки малого підприємництва, лізингових компаній, консультативних центрів, інших підприємств, установ та організацій, які за напрямами діяльності сприяють розвитку та підтримці малого і середнього підприємництва.

 

 

Організація громадських робіт

 

Новий закон визначає громадські роботи суспільно корисними, такими, що організовуються для додаткового стимулювання мотивації до праці і матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах. Фінансування таких робіт для зареєстрованих безробітних та працівників на підприємстві, які перебувають у простої, здійснюватиметься за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та місцевих бюджетів пропорційно рівними частинами. Такі виплати спрямовуються на заробітну плату осіб, що беруть участь у громадських роботах, оплату їхнього проїзду до місця тимчасової роботи та інші витрати, необхідні для проведення таких робіт.

 

 

Професійна орієнтація

 

Законом визначається право кожного на професійну орієнтацію. Професійна орієнтація осіб, які звернулися до служби зайнятості, здійснюється шляхом професійного інформування, професійного консультування і проведення професійного відбору з метою надання допомоги у виборі або зміні професії, виду діяльності тощо.

 

 

Професійне навчання

 

З метою здобуття та вдосконалення професійних знань, умінь та навичок, підвищення конкурентоспроможності зареєстрованих безробітних на ринку праці державною службою зайнятості буде здійснюватись організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за кошти страхового Фонду на випадок безробіття. Таке навчання буде здійснюватись на замовлення роботодавця або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання.

Для підвищення конкурентоспроможності зареєстрованих безробітних, у т.ч. у напрямі сприяння їх самозайнятості, буде організовуватись професійне навчання за укрупненими (інтегрованими) робітничими професіями та іншими професіями, що мають попит на ринку праці.

 

 

Допомога по частковому безробіттю

 

Новий закон впроваджує надання підприємствам коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю в разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції без припинення трудових відносин.

 

 

Можливість дострокового виходу на пенсію

для окремих категорій безробітних

 

Законом передбачено надання особливих гарантій працівникам, які втратили роботу у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема шляхом надання можливості дострокового виходу на пенсію тим, кому на день звільнення залишилося не більш ніж півтора року до настання права на пенсію, якщо вони мають необхідний страховий стаж, що підтверджується довідкою Пенсійного фонду України, за умови їх реєстрації в службі зайнятості та відсутності для них підходящої роботи.

 

 

Читать далее

Загальні положення системи пенсійного забезпечення

Система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів:

Перший рівень - солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що базується на засадах солідарності й субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

 Другий рівень - накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених Законом.

Введення другого рівня дозволить:

• урізноманітнити джерела одержання пенсії та забезпечити прийнятний її рівень;

• посилити залежність розміру пенсії від трудового вкладу особи;

• успадковувати кошти, обліковані на накопичувальному пенсійному рахунку, родичам померлої застрахованої особи;

• створити потужне джерело інвестиційних ресурсів для зростання національної економіки.

 Третій рівень - система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об’єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення.

Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється:

- пенсійними фондами шляхом укладення пенсійних контрактів між адміністраторами пенсійних фондів та вкладниками таких фондів.

- страховими організаціями шляхом укладення договорів страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду.

- банківськими установами шляхом укладення договорів про відкриття пенсійних депозитних рахунків для накопичення пенсійних заощаджень.

Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Другий та третій рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему накопичувального пенсійного забезпечення.

 Пенсійна система доповнюється системою пільг, компенсацій, гарантій, програмою житлових субсидій та іншими видами державної соціальної допомоги громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям з дітьми тощо.

 

Читать далее

Форми документів для призначення всіх видів соціальної допомоги

ЗАЯВА
про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

Читать далее

Організація забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та інвалідів

Законами України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про жертви нацистських переслідувань” та “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” передбачено інвалідам війни, учасникам бойових дій,  учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, інвалідам з дитинства та від загального захворювання безоплатне санаторно-курортне лікування.

Путівки до санаторіїв видаються органами соціального захисту населення  згідно з встановленою чергою  в міру надходження путівок та  відповідно до медичних рекомендацій з урахуванням пільг, встановлених для конкретної категорії осіб.

Зазначені вимоги установлені Порядком забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006       № 187 (зі змінами – постанова КМУ від 27.11.2013  № 871).

З метою підтримки здоров’я ветеранів війни та інвалідів у сфері управління Мінсоцполітики діє 4 санаторії, а  саме: „Перемога” (м. Київ), „Батьківщина” (м. Трускавець), „Слава” (м. Миргород), „Салют” (м. Одеса).

Для ветеранів війни, які за станом здоров’я потребують лікування у місцевих санаторіях, управління соціального захисту населення закуповують санаторно-курортні путівки за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг для ветеранів війни.

Також місцеві органи виконавчої влади в межах виконання місцевих програм щодо соціального захисту окремих категорій громадян оздоровлюють ветеранів війни та інвалідів за рахунок коштів місцевого бюджету, благодійних та спонсорських коштів.

 

 Путівки після затвердження розподілу будуть направлені санаторіями до регіональних управлінь соціального захисту населення.

 

Виплата грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки

Виплата грошової компенсації замість санаторно – курортної путівки регулюється  постановами Кабінету Міністрів України від 17.06.2004 № 785 „Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно - курортного  лікування” та  від 7 лютого 2007 року № 150 „Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування”.

Розмір грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки на 2014 рік встановлено в межах обсягу бюджетних коштів, виділених відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на  2014 рік” у розмірі 360 гривень. (Наказом Міністерства соціальної політики України від 08.04.2014 № 203 „Про встановлення середньої вартості санаторно-курортної путівки для виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування”, який погоджено з Міністерством фінансів України та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.04.2014 за № 462/25239).

Читать далее

Новації пенсійного забезпечення

Закони України

 

Постанови Кабінету Міністрів України
 

 

Читать далее

Додаткова інформація