Відповідальність керівників за порушення строків виплати заробітної плати

Статтею 265 Кодексу законів про працю України (далі КЗпПУ) передбачено відповідальність осіб, винних в порушенні законодавства про працю (незаконне звільнення працівників, невиконання зобов’язань за колективними договорами, несвоєчасна та нижче законодавчо встановленого мінімуму виплата заробітної плати, тощо).

Суб’єктами відповідальності можуть бути власники підприємств, керівники, їх заступники, керівники структурних підрозділів, головні бухгалтери, а також інші посадові особи, які безпосередньо відповідають за дотримання трудового законодавства.

Відповідно до ст.115 КЗпПУ заробітна плата виплачується регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок, що не перевищує шістнадцяти календарних днів.

 

Згідно Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці" від 28 грудня 2014 року                   № 77-VІІ, що вступив в дію з 01 січня 2015 року юридичні та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

- порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як на один місяць, виплата їх не в повному обсязі – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

- недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення; та інші.

 Виконання постанови центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, покладається на Державну виконавчу службу.

Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.

Додаткова інформація