Інформаційна картка соціальної послуги

 ІНФОРМАЦІЙНА   КАРТА  СОЦІАЛЬНОЇ   ПОСЛУГИ

 

Назва послуги:

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги

Підстава: Закон України «Про соціальні послуги», постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги», Закон України «Про державний бюджет України на відповідний рік», накази Міністерства соціальної політики України від 22.02.2012 № 96 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг».

 

 

Необхідні документи:

      1. Непрацюючою фізичною особою, яка надає соціальні послуги:

- заява про згоду надання соціальні послуги затвердженої форми.

- документ, що засвідчує особу.

- висновок лікарсько-консультативної комісії про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги.

- копія трудової книжки заявника (за наявності).

2. Особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):

- заява про необхідність надання соціальних послуг.

- документ, що засвідчує особу.

- копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності.

- висновок лікарсько-консультативної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування.

3.Законним представником дитини, яка потребує надання соціальних послуг:

- заява про необхідність надання соціальних послуг.

- копія свідоцтва про народження дитини.

- висновок лікарсько-консультативної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування.

 

При собі мати:оригінали документів,

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

реквізити особового соціального рахунку банківської установи.

 

Порядок та спосіб подання документів:

Документи подаються особисто або надсилаються поштою до управління соціального захисту населення за реєстрацією постійного місця проживання особи, якій надаються соціальні послуги.

У випадку направлення документів поштою, копії завіряються особисто заявником.

 

Умови чи підстави:

Право на компенсацію мають непрацюючі фізичні особи, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

Компенсація призначається на час встановлення групи інвалідності або на час, протягом якого особа, що подала заяву про необхідність отримання соціальних послуг, потребуватиме постійного стороннього догляду.

 

Виплата допомоги припиняється у разі:

     - якщо особа, якій надавалися соціальні послуги, за висновком органу медико-соціальної експертизи (лікарсько-консультаційної комісії) вже не потребує постійного стороннього догляду;

- у разі зміни постійного місця проживання.

Особи, яким виплачується компенсація, у разі виникнення обставин, які призводять до припинення виплати компенсації, зобов’язані у десятиденний термін повідомити про це управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

 

Компенсація не призначається:

1) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким призначено:

державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" або надбавку на догляд до державної соціальної допомоги згідно із Законом України "Про державна соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"

надбавку на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Законів України "Про пенсійне забезпечення" і "Про пенсійне забезпечення  осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

відшкодування витрат на надання послуг по догляду відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

2) фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України "Про психіатричну допомогу";

3) фізичним особам, які надають соціальні послуги на платній основі;

4) самозайнятим особам;

5) фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу;

6) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування та перебувають у трудових відносинах, у тому числі на умовах неповного робочого дня (крім роботи вдома).

 

Оплата: безоплатно.

 

Термін розгляду документів:

10 днів з дня подачі заяви з усіма необхідними документами.

 

Результати надання послуги:

допомога виплачується особі не пізніше одного місяця з дня її звернення.

 

Спосіб отримання відповіді:

 повідомлення про призначення (відмову в призначені) допомоги можна отримати у відділі прийому документів.

 

Додаткова інформація