ДО УВАГИ ОРГАНІЗАЦІЙ, ПІДПРИЄМСТВ ТА УСТАНОВ РАЙОНУ!

КОНКУРС: "НАЙКРАЩІ СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ УКРАЇНИ-2015"

 

Попередні Правила та умови участі у Конкурсі (далі –Правила)

1. Брати участь у Конкурсі мають право фізичні особи – підприємці та юридичні особи будь-якої форми власності, зареєстровані у встановленому законодавством України порядку, які, на дату реєстрації у Конкурсі, мають вже реалізовані соціальні проекти або ж такі, що запущені в дію та функціонують донині. Період запуску/реалізації проекту - з 01 січня 2012 року по 01 січня 2015 року.

2. Один Заявник може подавати на Конкурс декілька реалізованих соціальних проектів у різні номінації (різні проекти у одну й ту ж саму номінацію); подавати один і той самий соціальний проект у різні номінації забороняється.

3. Інформація про Соціальний проект, подана Заявником, має бути своєчасною та достовірною.

 

4. З моменту активації електронної відмітки «З правилами та умовами участі у Конкурсі ознайомлений (на)» у Формі-анкеті реєстрації Проекту, учасник підтверджує факт ознайомлення та прийняття Правил та умов участі зазначених у попередніх Умовах участі, а також дає згоду на обробку персональних даних.

4.1. Обробка персональних даних у даному Конкурсі передбачає безкоштовне використання Організатором Конкурсу наданої учасником інформації про себе/компанію/організацію, з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. передача даних третім особам) та зміст даної згоди. Зокрема, безоплатне використання імені та прізвища учасника або керівника та співробітників учасника (окрім рекламних цілей), зображення проекту та команди проекту (окрім рекламних цілей), інтерв’ю або інших матеріалів про учасника та проект з рекламною/маркетинговою метою, (в т.ч. імені та зображення (окрім рекламних цілей) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, а також для розсилки інформаційних повідомлень (у т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання. Використання особистих даних не відшкодовуватиметься Організатором Конкурсу та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у статтях 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

4.2 Відмова Учасника Конкурсу від прийняття умов участі та Правил зазначених у попередніх Умовах участі, а також відмова від згоди на обробку персональних даних позбавляє учасника права на участь у Конкурсі.

5. Припиняється право учасника на участь у проекті, якщо:

- дані для участі у Конкурсі, у тому числі щодо засобів зв’язку з Учасником та/або керівництвом компанії, яка ініціювала соціальний проект є недостовірними/некоректними

- Учасник не виконує / виконує неналежним чином попередні умови участі у Крнкурсі;

- Учасник надав недостовірні дані про свій проект

Номінації Конкурсу

1. Навчання, виховання, освіта та розвиток дітей та молоді (профілактика негативних звичок і явищ; соціалізація сучасної сім'ї);

2. Здоров'я та благополуччя в суспільстві (популяризація активного способу життя та масового спорту; раціональне харчування; подолання бідності);

3. Охорона навколишнього середовища та сталий розвиток;

4. Підтримка науки і культури;

5. Соціальне підприємництво;

6. Підтримка та розвиток громадської діяльності;

7. Корпоративна соціальна відповідальність

8. Благодійність

9. Інші номінації, оголошені Партнерами Конкурсу.

Детальний опис основних етапів проведення Конкурсу

I етап - Прийом заявок та попередній відбір на участь у Конкурсі відбувається з 11 лютого 2015 року до 30 червня 2015 року.

Для участі у I етапі Конкурсу необхідно:

1. Ознайомитись з Правилами участі у Конкурсі на сайті www.forum.o2.ua;

2. Заповнити заявку та подати її на первинну експертизу, обов’язково вказавши номінацію, в якій буде представлено Соціальний проект та згоду на прийняття Правил та умов Конкурсу, та обробку персональних даних;

3. До Заявки проекту додаються: графічні зображення (креслення, схеми, діаграми та ін.); фотографії; розрахунки, необхідні для здійснення планованих дій, сценарії, анкети, результати соціальних опитувань, відгуки та інші матеріали що підтверджують достовірність Проекту (або посилання, за якими їх можна завантажити);

1.1 Інформація про Проект не повинна містити посилання, графічну і будь-яку іншу інформацію, що містить ненормативну лексику, образи; наклепницьку інформацію; інформацію, не пов’язану з номінаціями Конкурсу; інформацію, що не відповідає дійсності, а також будь-яку інформацію, яка може трактуватися як аморальна, неетична або така, що пропагує насильство.

1.2. Заповнюючи Заявку, забороняється розміщувати інформацію, що порушує право інтелектуальної та авторської власності;

4. Після первинної перевірки, соціальний проект розміщується на сайті, де за нього може віддати свій голос будь-який громадянин України/або іншої країни (орієнтовно з 10 березня 2015 року).

II етап - Народне голосування на www.forum.o2.ua відбувається з 10 березня 2015 року по 10 вересня 2015 року

1. Щоб віддати свій голос за будь-який соціальний проект, розміщений на сайті www.forum.o2.ua, необхідно авторизуватись через свій профайл у соціальній мережі Facebook;

1.1 Один авторизований відвідувач може проголосувати за один Проект Конкурсу лише один раз;

1.2 Для можливості виходу у IІI-ій етап Конкурсу, Проект повинен зібрати мінімум 200 голосів-статусів: «Подобається», у соціальніймережі Facebook.

1.3. Оргкомітет Конкурсу залишає за собою беззаперечне право знімати будь-які бали, отримані Учасниками Конкурсу за допомогою технічних та/або інших махінацій.

1.4. Якщо Проекти одного напряму у ІІ етапі набрали однакову кількість голосів, то у другий етап виходять всі проекти з однаковою кількістю балів.

2. У Півфінал (ІІІ етап) Конкурсу виходить по три Проекти у кожній номінації, які набрали найбільшу кількість голосів протягом IІ етапу, але не більше 30 (тридцяти) проектів;

III етап – Оцінка Проектів Конкурсною комісією – з 11 вересня 2015 року по 18 жовтня 2015 року

1. Півфіналісти Конкурсу (не більше 30 проектів) будуть представленні на розгляд Конкурсного Комітету (журі) для визначенні Фіналістів та Головних Переможців. за критеріями: а) Актуальність проекту, релевантність цілям;

б) Інноваційність проекту;

в) Ефективність реалізації;

г) Користь для цільової аудиторії (загальне враження, відгуки споживачів та експертів ринку, рейтинги, матеріали в ЗМІ та інші підтвердження досягнень проекту).

2. До кола Фіналістів вийде не більше 10 проектів, відповідна інформація буде розміщена на сайті www.forum.o2.ua не пізніше 20 жовтня 2015 року.

4.3.3. Механізм оцінювання Проектів Конкурсною комісією відображено у Положенні про Конкурсний комітет із визначення переможців Конкурсу «Найкращі соціальні проекти України»;

4.3.3. Рішення Конкурсного комітету є остаточним і оскарженню не підлягає.

4.3.4.Головними переможцями (відповідно І, ІІ та ІІІ місця) Конкурсу стають Соціальні проекти, які отримали найбільшу кількість балів від конкурсної комісії за вищезазначеними критеріями під час закритого фінального голосування.

IV етап – Нагородження Переможців.

 

Основні терміни та поняття:

1.4.1. Соціальний проект (далі - Проект) – це діяльність, спрямована на здійснення значущих змін в усталену практику та/або зміну визначених неефективних моделей поведінки людини (групи людей) за обмежений час з використанням обмеженого ресурсу з метою досягнення соціального благополуччя.

1.4.2. Заявка - заповнена Форма-анкета, розміщена на сайті Конкурсу www.forum.o2.ua

1.4.3. Заявник - приватний підприємець таабо юридична особа (некомерційна та/або комерційна організація), державна та/або наукова інституція, які подали заявку на участь у Конкурсі та відповідають вимогам, зазначеним в попередніх умовах Конкурсу.

1.4.4. Оргкомітет - організаційний комітет Конкурсу складається зі співробітників ГО «Центр соціального лідерства», які здійснюють прийом і первинну експертизу заявок на участь у Конкурсі, а також вирішення загальних організаційних питань;

1.4.5. Учасник Конкурсу - Заявник, допущений до участі у Конкурсі на основі поданої Заявки, яка пройшла перевірку первинної експертизи;

1.4.6. Конкурсний комітет (журі) - група осіб, до складу якої входять співробітники ГО «Центр соціального лідерства», а незалежні експерти для здійснення професійної оцінки заявок прийнятих Оргкомітетом та визначення Переможців Конкурсу. Деталі діяльності журі зазначені у Положенні про конкурсний комітет із визначення переможців Конкурсу «Найкращі соціальні проекти України»;

1.4.7. Півфіналісти – учасники Конкурсу, які набрали максимальну кількість голосів за підсумками он-лайн голосування на сайті Конкурсуwww.forum.o2.ua у кожній з номінацій, зазначених в попередніх умовах Конкурсу, але не більше 30 соціальних проектів загалом;

1.4.8. Фіналісти - півфіналісти Конкурсу, які отримали найвищі оцінки Конкурсної комісії за критеріями, зазначеними у попередніх умовах Конкурсу, але не більше 10 соціальних проектів;

1.4.9. Переможці Конкурсу – троє фіналістів Конкурсу, які отримали найвищі сумарні оцінки конкурсної комісії за результатами анонімного голосування та посіли І, ІІ та ІІІ місця;

1.4.10. Головний приз (грошовий грант) - винагорода Переможців Конкурсу на розвиток соціальних проектів.

Додаткова інформація