Допомога одиноким пенсіонерам, які досягли 80 річного віку та потребують постійного стороннього догляду

Постановою КМУ від 29 липня 2020 року № 663 до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд внесено зміни, якими запроваджено новий вид допомоги на догляд одиноким особам, які досягли 80-річного віку.

Державна соціальна допомога на догляд надається одиноким особам, які досягли 80-річного віку та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

 

До одиноких осіб, які мають право на державну соціальну допомогу на догляд, належать громадяни, що не мають працездатних родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати.

Основним документом для призначення допомоги на догляд визначено висновок лікарсько-консультативної комісії, де обов’язково повинно бути зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду. Вказаний документ видається органами охорони здоров’я за місцем проживання.

Допомога на догляд призначаеться і виплачується з 1 січня 2020 року, якщо особа звернулась за нею до 1 листопада 2020 року, та за умови, що особа не отримує:

надбавку до пенсії на догляд,

щомісячні компенсаційні виплати, які призначені відповідно до постанов КМУ «Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян» від 26.07.1996 № 832 та «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» від 29.04.2004 № 558,

 соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві, відповідно до ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

компенсації на догляд, передбаченої ЗУ «Про соціальні послуги»,

У разі  отримання вищезазначених надбавок та компенсацій допомога призначається після  припинення їх виплати з дня звернення за нею.

Допомога на догляд призначається у розмірі 40 відсотків від прожиткового мінімуму для осіб, які втратити працездатність (з 01.01.2020 року – 655,20 грн., з 01.07.2020 року - 684,80 грн.).

Додаткова інформація